- Official Hackerz Online Discord Welcome Channel https://discord.gg/7u3rCHK

- Developers discord channel (For development live-streams and non-hackerz-online related topics only): https://discord.gg/VJrYR2SfUB

- Follow us on twitter! https://twitter.com/OkitooHackers

VOTE FOR NEXT GAME: viewtopic.php?f=3&p=7638#p7638

Lozinke i softver za krekovanje lozinki

Post Reply
User avatar
MisFire
New Hacker
Posts: 8
Joined: Fri Jul 07, 2017 19:32 PM
In-game Username: MisFire

Lozinke i softver za krekovanje lozinki

Post by MisFire » Tue Jul 11, 2017 14:38 PM

*** Napadi na lozinku ***

Krekovanje lozinki sa password cracker-om:
Postoji specijalizovani softver za krekovanje lozinki, pokušava poznatu lozinku i generiše moguće lozinke.
Da brže krekujete lozinku, potreban vam je brži CPU! I bolji algoritam.
Da biste dobili bolji fond o mogućim lozinkama, potreban vam je bolji A.I (Artificial intelligence)
Tako da brže brisete lozinku:
- Nadogradite Password cracker
- Nadogradite CPU
- Nadogradnja A.I

Non-Crakable password:
Neke kapije / servere (posebno one korporacija ili organizacija) ne mogu se razbiti sa krekerom . Moraćete da pronađete lozinku na računaru administratora sistema. Jednostavni koraci za to:
- Znajte ko je sistemski administrator (Koristite svoj A.I softver da biste znali ko je on)
- Posedujte IP adresu datacentra / ISP-a (kapija guild-a) gde sistemski administrator ima svoj host računar / server
- Uništite guild / centar za podatke koristeći botove
- Jednom uništite guild (više o tome u info o cehi) preuzmite datoteku owners.html iz kapije datacentra. Ona će imati IP adrese svih članova i klijenata
- Probijte u kapiju sis-admin i dobite lozinku.
* Neke kapije mogu imati 2 sis admins, jedan ima šifrovanu datoteku koja sadrži lozinku, drugi administrator sis-a ima ključ za dešifrovanje za tu datoteku lozinke!

TRANSLATED BY / PREVEDENO OD STRANE > MisFire

Image
Life is simple , you make choices and you dont look back !

Image

Post Reply

Return to “Written”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest